Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje

Voor speciale gemeenschappelijke projecten werken zeven professionele fondsenwervende stichtingen van Nederlandse kinderziekenhuizen actiematig samen onder de noemer Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. De fondsenwervende stichtingen zijn verbonden aan de volgende kinderziekenhuizen:

  • Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen (Radboud)

  • Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen (UMCG)

  • Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam (Amsterdam UMC)

  • Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam

  • Prinses Máxima Centrum in Utrecht

  • Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht (UMC Utrecht)

  • Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden (LUMC)

Zij delen een gezamenlijke ambitie: de allerbeste zorg voor de hele zieke kinderen. Dit betreft specialistische en intensieve zorg. Daar wordt dag en nacht aan gewerkt. Met aandacht voor een zo prettig mogelijk verblijf en met oog voor de impact die een ziek kind heeft op het hele gezin. En met resultaat: de zorg voor ernstig zieke kinderen in Nederland is van wereldklasse.

Maar het kan nog beter. En daar hebben we jouw hulp hard bij nodig. Want veel onderzoek naar oorzaken van ziekten, betere behandelmethoden en innovaties in de zorg worden niet door de overheid of zorgverzekeraars vergoed.

Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje zet zich hier -naast de eigen activiteiten van de stichtingen- middels speciale acties voor in. Het gaat om gemeenschappelijke thema’s, zoals vermindering van angst en pijn of ervoor zorgen dat het gezinsleven en de ontwikkeling van de kinderen ook binnen de ziekenhuismuren door kan gaan, ondanks de soms ingrijpende behandelingen.  Een prettige, kindvriendelijke omgeving, waarin kinderen de best mogelijke behandeling krijgen, dat is de kroon op hun werk.

Het overkoepelende project waar Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje zich hard voor maakt is het verminderen van angst, pijn en stress bij kinderen die behandeld worden in de 7 kinderziekenhuizen.

Een ziekenhuisbezoek is vaak spannend voor kinderen en hun ouders/verzorgers. In de kinderziekenhuizen doen de medewerkers er alles aan om het ziekenhuisbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk stress, angst of pijn. Helaas is het nog steeds zo dat, ondanks alle inzet van zorgmedewerkers, er nog te veel stress, angst en pijn is bij kinderen gedurende de behandelingen. En dus ook bij de ouders, broertjes en zusjes.

Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe inzichten en technologieën die ons kunnen helpen om het ziekenhuisbezoek van de kinderen te verbeteren. Ervaring, onderzoek en samenwerking helpen daarbij.

Om deze nieuwe methodieken verder te ontwikkelen, uit te werken, te testen en in praktijk te brengen is veel geld nodig. Met steun kunnen we dat mogelijk maken. Aan de hand van deze inzichten willen we graag  nieuwe faciliteiten, materialen, methodes, onderzoek en scholing inzetten, zodat zowel de zorgprofessionals, het kind als de verzorgers experts worden in het verminderen van pijn en angst bij medische behandelingen.

Kerst vier je samen, ook in het kinderziekenhuis