Betrokken Kinderziekenhuizen

Sophia Kinderziekenhuis

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is het oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland. Het richt zich op zorg, onderwijs en onderzoek rondom ziekte en gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Stichting Vrienden voor Sophia

De Stichting Vrienden van het Sophia doet er alles aan om het verblijf van patiëntjes en hun gezin in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Denk aan: aantrekkelijke aankleding van het ziekenhuis, speelgoed en ontspanningsmogelijkheden.

Binnen het Sophia draait alles om de patiëntjes. Hoge kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening staat daarbij altijd centraal. Projecten die deze zorg op een hoger niveau kunnen helpen geeft de stichting graag een steuntje in de rug.

Emma Kinderziekenhuis 

In het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC worden kindren behandel met complexe, acute en chronische aandoeningen. Aandoeningen die vaker voorkomen of juist heel zeldzaam zijn. De behandelingen in het Emma Kinderziekenhuis zijn van hoge kwaliteit en van topniveau. Er wordt daarbij niet alleen naar de ziekte van het kind gekeken, maar ook naar de beste begeleiding van het gezin in het omgaan met de ziekte en de behandeling. 

Stichting Steun Emma

Stichting Steun Emma ondersteunt het Emma Kinderziekenhuis om elke dag een nog beter kinderziekenhuis te worden zodat kinderen het maximale uit hun leven kunnen halen. Zo draagt deze stichting bij aan goede faciliteiten voor kinderen en hun ouders, ondersteunen zij wetenschappelijk onderzoek en projecten om het welzijn van gezinnen in het ziekenhuis te verbeteren. 

Maxima Kinderziekenhuis

In het prinses maxima Centrum is alle hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd.

De prinses Maxima centrum foundation

Dankzij schenkingen van donateurs kan de Prinses Maxima Centrum Foundation voorzieningen realiseren die buiten de reguliere zorgdekking vallen. Deze voorzieningen zijn van cruciaal belang voor het welzijn van kind en gezin tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames en in de herstelperiode daarna.

Wilhelmina Kinderziekenhuis

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In het WKZ zien ze elke dag hoe bijzonder kinderen zijn. Ieder kind zit anders in elkaar, heeft eigen behoeften en reageert anders op behandelingen. Ieder kind verdient maatwerk, afgestemd op zijn of haar situatie. Samen met het kind en zijn of haar ouders wil het WKZ tot de beste zorg komen. Continu onderzoek hoort daar ook bij. Het doel: kinderen gezond maken en gezond houden door vernieuwende behandelingen, verbeteringen van de bestaande zorg en ziektepreventie.

 

Vrienden van het Wilhelmina kinderziekenhuis

Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis is het goede doel van het (kinder)ziekenhuis. Zij financieren onderzoek naar nieuwe behandelingen en innovaties in de zorg. Daarnaast zetten ze zich in voor een kindvriendelijk en comfortabel verblijf. De steun van donateurs, bedrijven en fondsen is hierbij onmisbaar.

Kerst vier je samen, ook in het kinderziekenhuis